DOSIS

Van harte welkom op de DOSIS API website! Op deze website centraliseren we technische informatie over het gebruik van onze API. Deze is in eerste instantie bestemd voor kandidaat-integratoren die in DOSIS dossier statussen willen opladen of die de in DOSIS opgeladen dossier statussen door middel van een digitaal loket willen ontsluiten.

Naast technische informatie bieden we op deze website aan onze integratoren ook een aantal praktische instrumenten om hun technische integratie op DOSIS te beheren en te testen.

Een aantal informatiepagina’s op deze website zijn vrij toegankelijk. Voor een aantal andere informatiepagina’s én voor de beheersinstrumenten van DOSIS dien je als gebruiker over een Geosecure account te beschikken. Wanneer je als gebruiker op een dergelijke beveiligde pagina belandt zal je gevraagd worden om in te loggen met een Geosecure account. Indien je nog niet over een Geosecure account beschikt (met DOSIS-rechten) dan kan je vanaf dat ogenblik ook toegang aanvragen tot de beveiligde pagina’s van deze website.

Integreren op DOSIS

Integreren op DOSIS kan op een aantal manieren, zowel voor het opladen van dossier statussen in DOSIS als voor het ontsluiten van de DOSIS informatie op een digitaal loket.

Een kort overzicht van de integratiemogelijkheden en de praktische stappen om aan te sluiten, lees je in deze presentatie.

Nog vragen over de aansluiting op DOSIS: contacteer ons via de contactinfo op deze website.

Gebruikersovereenkomst DOSIS

DOSIS in de praktijk

DOSIS in het nieuws

DOSIS en de Notificatie API

De Notificatie API, een andere generieke bouwsteen die tot stand komt onder het programma Vlaanderen Radicaal Digitaal, laat overheidsagentschappen toe om op een uniforme en eenvoudige manier actieve en passieve notificaties te verzenden naar burgers en ondernemingen. Telkens de status van een dossier wijzigt of in het geval er een actie nodig is van een burger of ondernemer om het dossier vooruit te krijgen in het behandelingsproces kan een bepaalde notificatie gegenereerd worden en naar de betrokken burger of onderneming worden verstuurd. Ziehier de triviale interactie tussen de bouwsteen DOSIS en de bouwsteen Notificatie.

Opladen van een CSV-bestand, controlerapporten bekijken en testen van de API.